İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasında iş ilişkisinden kaynaklanan ihtilafları düzenleyen hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku, kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

Kişiler ve Aile Hukuku

Kişiler ve Aile Hukuku

Kişiler Hukuku gerçek ve tüzel kişilerin hukuki statülerini düzenlerken Aile Hukuku toplumun temel birimi olan aileyi ve buna ilişkin ihtilafları düzenlemektedir.

DAHA FAZLA

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç oluşturan hukuka aykırı davranışlar ile bu davranışlara ilişkin yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi amaçlayan hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Kişiliğin sona ermesinin ardından malvarlığının akıbeti hakkındaki hukuki rejimi düzenleyen hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Kanunun Eşya Hukuku kitabı kapsamında yer alır ve ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsayan hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukukunun konusunu özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bir alacağın ödenmemesi durumunda alacaklının talebi üzerine kamu gücü kullanılarak tahsil edilmesi oluşturan hukuk dalıdır.

DAHA FAZLA

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetlerde bulunan bireyler ve işletmeler arasındaki ilişkileri ve uygulanacak kuralları düzenleyen geniş bir hukuk alanıdır.

DAHA FAZLA