İşçi ile işveren arasında iş ilişkisinden kaynaklanan ihtilafları düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu alandaki dalında sıklıkla karşılaşılan hukuki ihtilaflar ve hizmet alanlarımız şu şekildedir:

  • İş sözleşmesinden kaynaklı temel ücret, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin çalışmalardan kaynaklı ücret alacağı, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarına ilişkin dava dilekçesi hazırlanması ve  dava sürecinin takibi,
  • İşe iade davalarının açılması ve davanın takibi,
  • Hizmet tespit davaları,
  • İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı fesih veya geçerli fesih ile sona erdirilmesi konusunda ihtarname hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • İş hukuku kapsamında şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İş hukukunda zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması,
  • İş kazası dolayısıyla meydana gelen bedensel zararlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının hazırlanması ve yürütümü,
  • İş ilişkisinden kaynaklanan her türlü ihtilaf konusunda hukuki danışmanlık verilmesi ve çözüm yolu oluşturulması.