Ticaret Hukuku, ticari faaliyetlerde bulunan bireyler ve işletmeler arasındaki ilişkileri ve uygulanacak kuralları düzenleyen geniş bir hukuk alanıdır.

Bu alanda sıklıkla rastlanan hukuki ihtilaflar ile hizmet alanlarımızı aşağıda sıralamaktayız:

  • Şirket kuruluşlarında hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketler hukukundan kaynaklanan dava ve ihtilaflar,
  • Şirketlerin alım-satım, distribütörlük, haksız rekabete ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Rekabet Hukuku.