Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi amaçlayan hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında sıklıkla rastlanan hukuki ihtilaflar ve hizmet alanlarımız aşağıda yer almaktadır:

  • Trafik kazasından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve maluliyet dolayısıyla açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davalarının hazırlanması ve yürütümü,
  • Trafik kazasından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve maluliyet dolayısıyla sigorta şirketlerine başvuru ve sigorta tahkim süreçlerinin takibi,
  • Kasko ve Trafik sigortasından kaynaklı tazminat, değer kaybı, kar kaybı taleplerine ilişkin ihtilaflarda sigorta şirketine başvuru ve ihtilafın mahkemeler nezdinde veya sigorta tahkim aracılığıyla çözümü.