Kişiler Hukuku gerçek ve tüzel kişilerin hukuki statülerini düzenlerken Aile Hukuku toplumun temel birimi olan aileyi ve buna ilişkin ihtilafları düzenlemektedir.

Bu hukuk dallarında sıklıkla rastlanan ihtilaflar aşağıda sıralanmıştır:

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası,
 • Mal rejimi davaları, boşanmada mal paylaşımı dolayısıyla talep edilecek katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı talepli davalar,
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepli davalar,
 • Evliliğin iptali davası,
 • Velayetin değiştirilmesi davası,
 • Yoksulluk, iştirak ve yardım nafakası talepli davalar ve bu nafakaların arttırılmasına yönelik davaların yürütülmesi,
 • Soybağına ilişkin davalar (soybağının reddi, babalık davası, tanıma),
 • Nişanlanmadan kaynaklı davalar,
 • Evlat edinmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
 • İsim ve yaş değişikliği davası,
 • Kişilik hakkına saldırı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Vasi atanması, vesayetten kaynaklanan hukuki ihtilaflar.