Gayrimenkul Hukuku, Medeni Kanunun Eşya Hukuku kitabı kapsamında yer alır ve ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsayan hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalında sıklıkla rastlanan hukuki ihtilaflar ve hizmet alanlarımız aşağıda yer almaktadır:

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tescil davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (el atmanın önlenmesi) davası,
 • Haksız kullanma tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi ve bu sözleşmeden kaynaklanan davaların yürütümü,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmesinin feshi noktasına gerekli ihtarların yapılması,
 • Kira bedelinin tespiti davası,
 • Kira bedelinin uyarlanması davası,
 • Kiralananın tahliyesine yönelik davaların hazırlanması ve yürütülmesi.