30 Kasım 2023, Perşembe
515

 I- ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARINDA DEĞER KAYBI TAZMİNATI

A- DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR?

Değer kaybı, trafik kazasına karışan araçların kaza öncesi ikinci el piyasa fiyatıyla kaza sonrası ikinci el piyasa fiyatı arasındaki farkı ifade etmektedir.

B- DEĞER KAYBI TAZMİNATI TALEBİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

-Değer kaybı tazminatı talep edebilmek için çift taraflı bir trafik kazasının meydana gelmiş olması gerekmektedir.
-Değer kaybı talebinde bulunmak isteyen araç sürücüsünün tam kusurlu olmaması elzemdir.
-Araçta meydana gelen hasar onarılmış olmalıdır.
-Daha önce meydana gelen bir trafik kazasında aynı parçalar değiştirilmiş veya onarılmış olmamalıdır.
-Değer kaybı talebi, kaza tarihinden itibaren zamanaşımı süresi olan 2 yıl içerisinde talep edilmelidir.

C- DEĞER KAYBI TAZMİNATI HESAPLANIRKEN NELER DİKKATE ALINIR?

Kazalı aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

D- ARACINIZI DEVRETTİĞİNİZDE DEĞER KAYBI TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR MİSİNİZ?

Yaşanılan çift taraflı trafik kazasından sonra aracınızı devretmeniz değer kaybı talebinize engel değildir. Zira aracı değer kaybıyla piyasa değeri düşük bir şekilde devrederek zarara uğradığınız varsayılır.

E- DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMDEN TALEP EDİLİR?

Değer kaybı tazminatından çift taraflı trafık kazasına karışan kusurlu araç işleteni ve maliki ile kusurlu aracın zorunlu trafik sigortacısı sorumludur.

F- DEĞER KAYBI TAZMİNATI TALEBİNDE YARGILAMA USULÜ NASILDIR?

1- SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI

Sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talebi için öncelikle kusurlu aracın trafik sigortacısına başvurmak zorunludur. Talebin karşılanmaması halinde uyuşmazlık Sigorta Tahkim Kurulu nezdinde veya zorunlu arabuluculuk sürecinin tamamlanmasının ardından Mahkeme nezdinde sonuçlandırılır.

2- ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE MALİKİNE KARŞI

Kusurlu aracın Zorunlu Trafik Sigortası olmaması durumunda veya trafik kazasında uğranılan değer kaybı tazminatının Zorunlu Trafik Sigortasının teminat limiti üzerinde olması durumunda teminat limitini aşan kısım için kusurlu araç sürücüsü ve malikine yönelik icra takibi veya dava yoluna başvurulabilir.

G- DEĞER KAYBI TAZMİNATI TALEBİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Değer kaybı tazminatı talebi için kusurlu aracın zorunlu trafik sigortacısına ve zorunlu trafik sigortacısıyla birlikte kusurlu araç maliki ve işletenine karşı açılacak davalarda görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Trafik sigortacısına dava açmadan önce dava şartı arabuluculuk şartının yerine getirilmesi elzemdir. Yalnızca kusurlu araç maliki ve sürücüsüne karşı açılacak davalarda görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

HMK m.16 uyarınca, haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Dolayısıyla trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı talebinde kazanın meydana geldiği yer mahkemesi yetkili olduğu gibi kazadan zarar gören araç malikinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Fotograf / Video Galerisi

Diğer Blog Yazıları

En güncel içerikleri, bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz önemli detayları bu alandan takip edebilirsiniz.